Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 4 - 2011

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Luftforurensning gir mange negative helseeffekter, særlig for mennesker med lungesykdommer som astma. Dieseleksospartikler er også funnet å virke allergifremkallende. Dette er tema for årets siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Partikkelforurensning og allergisk sensibilisering

Dato publisert: Sist oppdatert:

Flere studier tyder på at trafikkforurensning gjør immunsystemet mer tilbøyelig til å svare med en allergisk immunrespons ved eksponering for antigener fra miljøet.

No image

Eksponering for gass, røyk og støv øker risikoen for astma og astmaforverringer

Dato publisert: Sist oppdatert:

Eksponeringer for gass, røyk og støv i arbeidslivet er en viktig årsak til voksenastma og astmaforverringer. Basert på litteraturgjennomganger antas at cirka 15 prosent av alle nye astmatilfeller i en yrkesaktiv befolkning skyldes yrkeseksponering. I West Sweden Asthma Study fant man en noe lavere andel.

No image

Hjerte- og kareffekter av eksponering for luftforurensningspartikler

Dato publisert: Sist oppdatert:

Luftforurensninger bidrar på verdensbasis til opp mot tre millioner for tidlig dødsfall årlig. I en artikkel i siste utgave av Allergi i Praksis diskuterer Jenny Bosson og medarbeidere ved Umeå universitet kunnskapsgrunnlaget for de negative helseeffekter av luftforurensningspartikler med spesielt fokus på hjerte- og karsykdommer.

No image

Luftforurensning i norske byer

Dato publisert: Sist oppdatert:

Grenseverdiene for luftkvalitet brytes for NO2 i flere norske byer og representerer et betydelig helseproblem. Beregninger som NILU - Norsk Institutt for Luftforskning har utført for Astma- og Allergiforbundet viser at luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil bli verre enn tidligere antatt.

No image

Luftforurensning forverrer astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma kan forverres ved å bo og puste i forurenset luft. For noen få personer kan plagene bli så store at de bør vurdere å flytte ut av byen.