Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Eksponering for gass, røyk og støv øker risikoen for astma og astmaforverringer

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Eksponeringer for gass, røyk og støv i arbeidslivet er en viktig årsak til voksenastma og astmaforverringer. Basert på litteraturgjennomganger antas at cirka 15 prosent av alle nye astmatilfeller i en yrkesaktiv befolkning skyldes yrkeseksponering. I West Sweden Asthma Study fant man en noe lavere andel.

Her viste resultater at 9,4 prosent av alle nye tilfeller av astma var forårsaket av yrkesmessig eksponering hvorav 17,3 prosent blant menn og 5,1 prosent blant kvinner, skriver Kjell Torén og Bo Lundbäck i Allergi i Praksis nr. 4 – 2011.

Torén K. Lundbäck B. Exponering för gas, rök och damm ökar risken för astma och astmaförsämring. Allergi i Praxis 2011; 4: 32 - 35.