Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Hjerte- og kareffekter av eksponering for luftforurensningspartikler

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Luftforurensninger bidrar på verdensbasis til opp mot tre millioner for tidlig dødsfall årlig. I en artikkel i siste utgave av Allergi i Praksis diskuterer Jenny Bosson og medarbeidere ved Umeå universitet kunnskapsgrunnlaget for de negative helseeffekter av luftforurensningspartikler med spesielt fokus på hjerte- og karsykdommer.

Bosson J, Unosson J, Blomberg A. Hjärt- och kärleffekter av exponering för luftöroreningspartiklar. Allergi i Praxis 2011; 4: 16 - 20.