Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Luftforurensning forverrer astma

No image

Foto: Tore Fjeld

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma kan forverres ved å bo og puste i forurenset luft. For noen få personer kan plagene bli så store at de bør vurdere å flytte ut av byen.

Avdelingsdirektør Per Schwarze i Folkehelseinstituttet skapte i fjor vinter medieoppslag da han gikk ut og sa at de som blir syke av luftforurensning bør vurdere å flytte ut av Oslo. Dette mener han fortsatt, men understreker at dette gjelder noen veldig få og svært følsomme personer. I et intervju i siste utgave av Allergi i Praksis forteller Per Schwarze om hvordan forurensning fra veitrafikk påvirker lungehelsen og hvordan grenseverdiene overskrides i mange norske byer. Folkehelseinstituttet deltar for tiden i et stort europeisk prosjekt der det forskes på hvordan luftforurensingen påvirker folks helse i mange land.

Fjeld B. Forurensning kan forverre astma. Allergi i Praksis nr. 4; 2011: 14-15, pdf >>