Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Luftforurensning i norske byer

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Grenseverdiene for luftkvalitet brytes for NO2 i flere norske byer og representerer et betydelig helseproblem. Beregninger som NILU - Norsk Institutt for Luftforskning har utført for Astma- og Allergiforbundet viser at luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil bli verre enn tidligere antatt.

Som langsiktig tiltak har NILU sett på utfasing av diesel personbiler og funnet at situasjonen blir bedre når antall dieselbiler reduseres. Beregningene viser videre at selv med et totalforbud mot salg av dieselbiler fra 2015, vil Oslo kunne få overskridelser av grenseverdiene for NO2 i 2025. Det er derfor nødvendig at dieselandelen av nybilsalget reduseres dramatisk i årene som kommer, samtidig som det er behov for flere langsiktige tiltak.

- Et trygt valg for både klima og lokal luftforurensning vil derfor være å få på plass en avgiftpolitikk og lokale tiltak som favoriserer bruk av små bensinbiler, hybridbiler og rene elbiler, skriver Britt Ann K. Høiskar og medarbeidere i siste utgave av Allergi i Praksis.

Høiskar K. Sundvor I, Tarrasón L, Endregard G. Luftforurensing i norske byer. Allergi i Praksis nr. 4; 2011: 22-29, pdf >>