Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Partikkelforurensning og allergisk sensibilisering

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Flere studier tyder på at trafikkforurensning gjør immunsystemet mer tilbøyelig til å svare med en allergisk immunrespons ved eksponering for antigener fra miljøet.

Det er særlig partikler i fin- og nanopartikkelfraksjonen som medfører økt risiko for allergisk sensibilisering, med en overveldende dokumentasjon for betydningen av dieseleksospartikler. Barn er spesielt sårbare. Eksperimentelle data tyder videre på at partikkeleksponering av gravide kan øke risikoen for astma og trolig allergisk sensibilisering hos barnet.  I siste utgave av Allergi i Praksis tar Martinus Løvik for seg partikkelforurensningens kilder og partiklenes egenskaper og biologiske effekter.

Løvik M. Partikkelforurensning og allergisk sensibilisering. Allergi i Praksis nr. 4; 2011: 6 - 12, pdf >>