Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 2012

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 4 – 2012

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det har vært hevdet at kjæledyr kan føre til astmautvikling. Nyere forskning setter spørsmålstegn ved om dette er korrekt. Årets siste utgave av Allergi i Praksis dreier seg om inneklima og forskjellige sider ved inneklimaet i forhold til allergisk sykdom.
No image

Allergi i Praksis 3 - 2012

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma og kols er to forskjellige sykdommer som av og til er vanskelig å skille klinisk. De har fellestrekk i form av kronisk inflammasjon i luftveiene. Nyere forskning har også vist en sterk sammenheng mellom astma som barn og kols som voksen. Forskjeller og sammenhenger mellom astma og kols, og kostnader og samtidig forekomst av andre sykdommer ved kols er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Allergi i Praksis 2 - 2012

Dato publisert: Sist oppdatert:
OL i London nærmer seg, og Allergi i Praksis har viet sommerutgaven til tema om idrett og astma. Mange idrettsgrener er krevende og noen øvelser er sin natur utsatt for forurensende luft samtidig som kraftig anstrengelse kan utløse astmasymptomer. Men å drive idrett har en positiv helseeffekt, og med riktige forebyggende tiltak vil man kunne forebygge mulig astmautvikling hos idrettsutøvere.
No image

Allergi i Praksis 1 - 2012

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er godt dokumentert at eksponering for fukt og muggsopp kan forverre eksisterende astma. Risikofaktorer i innemiljøet og i yrkesliv er tema for siste utgave av Allergi i Praksis, så som allergener, fukt- og muggsopp, rengjøringsmidler og røyking. Allergisk alveolitt er en inflammatorisk sykdom i lungene som kan oppstå ved at man puster inn organiske antigen. Badestamplunge er eksempel på dette.