Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 1 - 2012

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er godt dokumentert at eksponering for fukt og muggsopp kan forverre eksisterende astma. Risikofaktorer i innemiljøet og i yrkesliv er tema for siste utgave av Allergi i Praksis, så som allergener, fukt- og muggsopp, rengjøringsmidler og røyking. Allergisk alveolitt er en inflammatorisk sykdom i lungene som kan oppstå ved at man puster inn organiske antigen. Badestamplunge er eksempel på dette.
No image

Allergener i innemiljøet og allergisk sykdom hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Husstøvmidd finnes i liten grad i norske hjem, men selv ved svært lave nivåer vil disse kunne medvirke til allergisk sensibilisering og symptomforverring.

No image

Vanlige husholdningskjemikalier og allergisk sykdom hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

En studie av 400 førskolebarn i Värmland viser at de barna som bor i hus med de høyeste konsentrasjonene av propylenglykolestere (PGEs) har økt sannsynlighet for å få astma eller eksem og mer enn dobbel så stor sannsynlighet for høysnue sammenliknet med barn i boliger med lave PGE-konsentrasjoner.

No image

Helseeffekter ved eksponering for fukt og muggsopp

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nyere forskning viser at det er en sikker assosiasjon mellom eksponering for fukt og muggsopp i forhold til betennelser i øyne, nese og svelg, allergisk rhinitt, infeksjoner i luftveiene og astmasykdom. Det er en sikker assosiasjon i forhold til både forverring av eksisterende astma og nyoppstått astma.

No image

Badestamplunge

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hypersensitivitetspneumonitt (HP), også kjent som eksogen allergisk alveolitt, er en inflammatorisk sykdom i lungene forårsaket av inhalasjon av antigene aerosoler, for eksempel ved bruk av bromin i badestamper.

No image

Frisøryrket og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Frisøryrket øker risikoen for utvikling av astma og kan forverre en eksisterende astmasykdom. Arbeid i frisørsalonger innebærer eksponering for mange ulike kjemikalier der tilvirkning av blekemiddel er en velkjent risikofaktor for astma. Frisørkjemikalier kan også forårsake rhinitt og håndeksem.

No image

Røykeforbud på serveringssteder gir helsegevinst for ansatte

Dato publisert: Sist oppdatert:

Studier fra 13 serveringssteder i Oslo før og etter innføring av røykeforbudet viste betydelig reduksjon av nikotin og totalstøv i arbeidsatmosfæren. Både ansatte røykere og ikke-røykere forbedret sin lungefunksjon og rapporterte om mindre luftveissymptomer etter forbudet.