Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergener i innemiljøet og allergisk sykdom hos barn

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Husstøvmidd finnes i liten grad i norske hjem, men selv ved svært lave nivåer vil disse kunne medvirke til allergisk sensibilisering og symptomforverring.

 Allergener fra katter og hunder forekommer hyppig i norske hjem, også i hjem hvor det aldri har vært katt og hund. Dette kan være årsak til allergiplager hos pasienter som ikke klarer å identifisere kilden til symptomene.

Pasienter som eksponeres for høye nivåer av allergener de allerede er sensibilisert mot, har en økt risiko for å utvikle astma og rhinitt. Videre er det liten tvil om at eksponering for helårsallergener kan forverre og utløse symptomer hos pasienter som allerede lider av astma og rhinitt.

For de aller fleste er det imidlertid ikke noen grunn til å unngå kjæledyr i hjemmet, selv om familier med barn med en genetisk predisponering for astma og allergi bør tenke seg nøye om før de anskaffer seg kjæledyr, skriver Randi J. Bertelsen i siste utgave av Allergi i Praksis.

Bertelsen RJ. Allergener i innemiljøet og allergisk sykdom hos barn. Allergi i Praksis 2012; 1: 6 – 12, pdf >>