Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Badestamplunge

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Hypersensitivitetspneumonitt (HP), også kjent som eksogen allergisk alveolitt, er en inflammatorisk sykdom i lungene forårsaket av inhalasjon av antigene aerosoler, for eksempel ved bruk av bromin i badestamper.

HP kan oppstå i mange forskjellige sammenhenger, både i arbeidslivet, og også knyttet til fritid og hobbyvirksomhet.

Den akutte formen er den mest vanlige, og starter ofte med influensalignende symptomer 4-8 timer etter eksponering for antigenet. Symptomene når en topp vanligvis mellom 12 og 24 timer etter eksponering og forsvinner uten spesifikk behandling innen 48 timer etter opphør av eksponering. Det typiske er at tilstanden kommer tilbake og ofte sterkere ved nye eksponeringer. Omtrent 5 % av pasientene utvikler en kronisk form av sykdommen med lungefibrose.

HP kan forebygges ved at man i yrkessammenheng bruker verneutstyr eller på annen måte reduserer eksponeringen. Tilsvarende prinsipper bør anvendes dersom man er fugleholder eller at man sørger for god rengjøring for eksempel av luftfuktere og badestamper, skriver Johny Kongerud i siste utgave av Allergi i Praksis.

Kongerud J. Hypersensitivitetspneumonitt. Allergi i Praksis 2012; 1: 26-28. pdf >>