Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Frisøryrket og astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Frisøryrket øker risikoen for utvikling av astma og kan forverre en eksisterende astmasykdom. Arbeid i frisørsalonger innebærer eksponering for mange ulike kjemikalier der tilvirkning av blekemiddel er en velkjent risikofaktor for astma. Frisørkjemikalier kan også forårsake rhinitt og håndeksem.

Risikoen for skadelig eksponering kan begrenses ved riktig valg av produkter, god ventilasjon og bruk av hansker. Ungdom som er i ferd med å utdanne seg til frisrser bør få informasjon om risikofaktorer og hvilke preventive strategier som kan bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at frisører med astma, som mistenkes å være forårsaket eller forverret av arbeidsmiljøet, utredes av helsepersonell med arbeidsmedisinsk kompetanse, skriver Jonas Brisman i siste utgave av Allergi i Praksis.

Brisman J. Frisörarbete och astma. Allergi i Praksis 2012; 1: 30-33, pdf >>.