Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Helseeffekter ved eksponering for fukt og muggsopp

No image

Foto: Mycoteam

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Nyere forskning viser at det er en sikker assosiasjon mellom eksponering for fukt og muggsopp i forhold til betennelser i øyne, nese og svelg, allergisk rhinitt, infeksjoner i luftveiene og astmasykdom. Det er en sikker assosiasjon i forhold til både forverring av eksisterende astma og nyoppstått astma.

Dagens vitenskapelige kunnskapsnivå viser også en nesten sikker årsakssammenheng i forhold til forverring av astma. I siste utgave av Allergi i Praksis oppsummerer Knut Skulberg dagens kunnskapsnivå om helseeffekter ved eksponering for fukt og muggsopp i innemliøet og gir råd om hva legen bør legge vekt på ved mistanke om at fukt og muggsopp er årsak til symptomer.

Skulberg KR Helseeffekter ved eksponering for fukt og muggsopp. Allergi i Praksis 2012; 1: 20–24, pdf >>