Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Røykeforbud på serveringssteder gir helsegevinst for ansatte

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Studier fra 13 serveringssteder i Oslo før og etter innføring av røykeforbudet viste betydelig reduksjon av nikotin og totalstøv i arbeidsatmosfæren. Både ansatte røykere og ikke-røykere forbedret sin lungefunksjon og rapporterte om mindre luftveissymptomer etter forbudet.

I forbindelse med innføring av røykeforbud på serveringssteder i 2004 undersøkte Statens arbeidsmiljøinstitutt totalstøv og nikotin i arbeidsatmosfæren og urinkotinin, umiddelbart etter skiftet og neste morgen, og lungefunksjonen før og etter skiftet. Luftveissymptomer ble også registrert. Undersøkelsene ble foretatt rett før lovendringen og gjentatt noen måneder senere.

Skogstad M. Røykeforbud på serveringssteder gir helsegevinst for ansatte. Allergi i Praksis 2012; 1: 40-45.