Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Vanlige husholdningskjemikalier og allergisk sykdom hos barn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En studie av 400 førskolebarn i Värmland viser at de barna som bor i hus med de høyeste konsentrasjonene av propylenglykolestere (PGEs) har økt sannsynlighet for å få astma eller eksem og mer enn dobbel så stor sannsynlighet for høysnue sammenliknet med barn i boliger med lave PGE-konsentrasjoner.

Bruken av vannbasert maling og vasking med vannbasert rengjøringsmiddel synes å øke forekomsten av PGE i inneluftem, skriver Carl-Gustav Bornehag i siste utgave av Allergi i Praxis.

Bornehag CG. Vanliga hushållskemikalier och allergisk sjukdom hos barn. Allergi i Praxis 2012; 1: 12-18.