Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 2 - 2012

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

 Men å drive idrett har en positiv helseeffekt, og med riktige forebyggende tiltak vil man kunne forebygge mulig astmautvikling hos idrettsutøvere.

 

No image

Hvorfor utvikler idrettsutøvere så ofte astma?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Anstrengelsesutløst astma (EIA) forekommer hyppig blant idrettsutøvere, spesielt innenfor kondisjonsidretter som langrenn og svømming, og innen hallidretter som kunstløp og ishockey.

No image

Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma hos idrettsutøvere er en klinisk diagnose basert på en kombinasjon av symptomer og en eller flere objektive tester.

No image

Behandling av anstrengelsesutlsøst astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Anstrengelse er en faktor som kan utløse pustebesvær hos mennesker med astma. Høyintensiv trening og langvarig fysisk aktivitet er dessuten i seg selv en risikofaktor for å uttvikle astma. Det finnes imildertid klare forskjeller mellom de to tilstandene.

No image

Astma er vanlig forekommende hos unge elitesvømmere

Dato publisert: Sist oppdatert:

Flere studier viser at svømmere har økt risiko for å utvikle astma. Eksponering for kloramin i svømmehaller anses å være en viktig faktor.

Laryngeal obstruksjon som årsak til anstrengelsesutløst pustebesvær

Dato publisert: Sist oppdatert:

Laryngal obstruksjon som årsak til pustebesvær under anstrengelse er observert blant unge idrettsutøvere innen flere typiske vinteridretter og innen idretter som svømming og ballidretter med høy og intervallpreget intensitet.

No image

Allergiske plager av musikkinstrument

Dato publisert: Sist oppdatert:
OL i London nærmer seg, og Allergi i Praksis har viet sommerutgaven til tema om idrett og astma. Men bladet har også søkelys på en gruppe utøvere som ikke deltar i OL-programmets offisielle øvelser, men som engasjerer en stor gruppe ungdom og voksne. Allergiske plager av musikkinstrument er en lite kjent tilstand, men ikke så uvanlig.