Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergiske plager av musikkinstrument

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
OL i London nærmer seg, og Allergi i Praksis har viet sommerutgaven til tema om idrett og astma. Men bladet har også søkelys på en gruppe utøvere som ikke deltar i OL-programmets offisielle øvelser, men som engasjerer en stor gruppe ungdom og voksne. Allergiske plager av musikkinstrument er en lite kjent tilstand, men ikke så uvanlig.

Allergiske plager hos musikere er beskrevet i en rekke medisinske publikasjoner, som for eksempel hos en 30-årig yrkesfiolinst hadde i lengre tid hatt problemer med eksem på hender og føtter.

Det begynte på venstre ringfinger og spredde seg deretter. Lappetest viste straksreaksjon på kaliumdikromat. Krom fantes i kjernen på fiolinens E-streng. Ved bytte til ny streng med aluminiumkjerne, forsvant eksemet.

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Nils E Eriksson en rekke eksempler på allergiske plager hos musikere.  Allergisk kontakteksem kan oppstå som reaksjon på allergen i strengeinstrumenter, og metaller i blåseinstrumenter kan gi eksem på lepper og i munnen. Også allergiske tilstander som følge av mikro-organismer i instrumentdeler (allergisk alveolitt) er rapportert. Tilstandene kan forebygges ved å skifte ut instrumentdeler og ved regelmessig rengjøring.

Eriksson NE. Allergiska besvär av musikinstrumet. Allergi i Praxis 2012; 2: 40-5, pdf >