Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Astma er vanlig forekommende hos unge elitesvømmere

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Flere studier viser at svømmere har økt risiko for å utvikle astma. Eksponering for kloramin i svømmehaller anses å være en viktig faktor.

I en undersøkelse fra Sør-Sverige ble astmaforekomst hos 101 unge elitesvømmere sammenliknet med 1628 kontroller i samme aldersgrupper. Svømmerne rapporterte signifikant mer astmasymptom og hadde oftere legediagnostisert astma. Regelmessig  astmamedisinering var også vanligere hos svømmere enn i kontrollgruppen. Til tross for høy astmaforekomst, beskrev likvel svømmerne seg som fysisk og psykisk friskerer enn deltakere i kontrollgruppen. Svømmerne hadde også en sunnnere livvsstil, skriver Kerstin Romber og Leif Bjerner i siste utgave av Allergi i Praksis.

Romberg K. Bjermer L. Astma vanligt hos elitsimmande ungdomar. Allergi i Praxis 2012; 2: 28 - 30, pdf >