Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Behandling av anstrengelsesutlsøst astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Anstrengelse er en faktor som kan utløse pustebesvær hos mennesker med astma. Høyintensiv trening og langvarig fysisk aktivitet er dessuten i seg selv en risikofaktor for å uttvikle astma. Det finnes imildertid klare forskjeller mellom de to tilstandene.

Mens astma hos barn og ungdom ofte kan ha et atopisk grunnlag med god behandlingsrespons på inhalasjonssteroider, vil langdistanse, kulde og forurensningsutløst astma være en inflammasjon på ikke-atopisk grunnlag, med dårlig respons på inhalasjonssteroid. Den viktigste formen for behandling vil ofte være av ikke-farmakologisk karakter. 

Viktigst vil være å minimere det bilogiske stresset man utsetter seg for. Gjennom gode oppvarmingsprogram vil man videre kunne forhindre anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon de første to til tre timene etter trenings- og konkurransestart. Leif Bjermer og Kerstin Romberg ved Skånes universitetssjukhus i Lund gir i siste utgave av Allergi i Praksis en oversikt over behandlingsstrategier ved astma under anstrengelse. I samme artikkel finnes også et nyttig avsnitt om doping. Fra 2012 er nemlig de fleste inhalasjons-beta-2-agonister tillatt.

Bjermer L, Romberg K. Behandling av anstängningsastma. Allergi i Praxis 2012; 2: 22 - 6, pdf >