Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma hos idrettsutøvere er en klinisk diagnose basert på en kombinasjon av symptomer og en eller flere objektive tester.

Testene inkluderer lungefunksjonsmålinger, måling av ekshalert nitrogenoksid (FENO), effekt av inhalert β2-agonist eller ipratropiumbromid på lungefunksjon (reversibilitet) samt provokasjonstester for måling av bronkial hyperreaktivitet (BHR).

Ulike provokasjonstester for måling av BHR deles inn i direkte og indirekte tester basert på virkningsmekanismer. Direkte tester kan være metakolin- og histaminprovokasjon der det benyttede inhalasjonsagens virker direkte på reseptorer i glatt muskulatur rundt bronkiene.

De indirekte testene, er anstrengelsesutløste bronkiale konstriksjonstestester, som EIB-test og eukapnisk hyperventilasjonstest, EVH-test. I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Trine Stensrud ved Norges Idrettshøgskole de ulike testene, og hvilke som er å foretrekke ved diagnostisering av astma hos idrettsutøvere.

Stensrud T. Diagnostisering av astma hos idrettsutøvere. Allergi i Praksis 2012; 2: 14 - 20, pdf >