Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Hvorfor utvikler idrettsutøvere så ofte astma?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Anstrengelsesutløst astma (EIA) forekommer hyppig blant idrettsutøvere, spesielt innenfor kondisjonsidretter som langrenn og svømming, og innen hallidretter som kunstløp og ishockey.

To hovedteorier forsøker å forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet og anstrengelsesutløst. De er varme- og væsketap fra slimhinnene som gir økt parasympatisk aktivitet og epitelskade som igjen fører til bronkokonstriksjon, hypersekresjon og frigjøring av inflammasjonsmediatorer. I tillegg vil virale luftveisinfeksjoner og luftforurensning øke risikoen for bronkial hyperreaktivitet hos idrettsutøvere. Forebyggende miljøtiltak og regelmessig oppfølging av det medisinske støtteapparatet anbefales for de mest utsatte.

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Kai-Håkon Carlsen mekanismene ved utvikling av anstrengelsesutløst astma og understreker at miljøet som man trener i vil være viktig for helsesituasjonen hos mange idrettsutøvere.

Carlsen KH. Hvorfor utvikler idrettsutøvere så ofte astma? Allergi i Praksis 2012; 2: 6-12, pdf >