Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dyreallergi berører mange

Allergi i Praksis 3 - 2012

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma og kols er to forskjellige sykdommer som av og til er vanskelig å skille klinisk. De har fellestrekk i form av kronisk inflammasjon i luftveiene. Nyere forskning har også vist en sterk sammenheng mellom astma som barn og kols som voksen.

No image

Astma og kols – hva er egentlig forskjellen?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma og kols er to forskjellige sykdommer som av og til er vanskelig å skille klinisk. De har fellestrekk i form av kronisk inflammasjon i luftveiene.

No image

Astma som barn, kols som gammel?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nyere studier fra New Zealand og Norge har vist at astma som barn er assosiert med kols senere i livet. Også studier av voksne gir støtte til koplingen mellom barneastma og kols.

No image

Komorbiditet ved kols

Dato publisert: Sist oppdatert:

Samtidig forekomst av andre sykdommer, komorbiditet, er vanlig ved kols og kan påvirke så vel prognose som livskvalitet hos kolspasienter.

No image

Kostnader ved kols

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Norge var samfunnskostnadene til behandling av kols rundt 1 milliard kroner. i år 2005-2006. I Sverige kostet behandling og produktivitetstap rundt 9 milliarder svenske kroner i år 1999.