Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Astma og kols – hva er egentlig forskjellen?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma og kols er to forskjellige sykdommer som av og til er vanskelig å skille klinisk. De har fellestrekk i form av kronisk inflammasjon i luftveiene.

Astma rammer pasienter i alle aldre, men starter oftest i barnealder, mens kols i stor grad skyldes inhalasjon av toksiske substanser som tobakksrøyk eller røyk i yrkeslivet, og debuterer oftest etter fylte 40 år. Likevel er det betydelig overlapp i symptom og sykdomstegn, spesielt når det gjelder akutte forverringer. Dette kan representere en diagnostisk utfordring.

Det er fortsatt store mangler i vår kunnskap om mekanismene som utløser kronisk inflammasjon i luftveiene for de to sykdommene. En bedre forståelse av mekanismene vil gjøre det enklere å skille de to sykdommene og åpne for bedre behandling i fremtiden, skriver Tomas Eagan i siste utgave av Allergi i Praksis.

Eagan TML. Astma og kols – hva er egentlig forskjellen. Allergi i Praksis 2012; 4: 6 - 11