Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Astma som barn, kols som gammel?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nyere studier fra New Zealand og Norge har vist at astma som barn er assosiert med kols senere i livet. Også studier av voksne gir støtte til koplingen mellom barneastma og kols.

I følge GOLD er astma som barn en av de faktorer som sterkest peker mot kols som voksen, tilsvarende det å røyke 60 pakkår eller å legge 20 år til sin alder.

En ytterligere link presenteres gjennom Tucson-studien der de studiedeltakerne som hadde lavest lungefunksjon som spedbarn også hadde lavest lungefunksjon ved 22 års alder. På grunn av såkalt  ”tracking of lung function” kommer personer med lavest lungefunksjon ved 22 års alder også til å være de som tidligst når lave verdier når lungefunksjonen faller med stigende alder. Og at  mor røyker under graviditeten,  er den enkeltfaktoren som klarest er vist å påvirke fosterets lunger negativt.

Samspillet  mellom de gener som styrer  lungeutviklingen hos foster og spedbarn og miljøfaktorer som røyking og luftforurensning vil sannynligvis være med å bestemme utvikling av astma hos barnet og i neste omgang kols som voksen. Det skriver Göran Wennergren i siste utgave av Allergi i Praksis.

Wennergren G. Astma som barn, riskfaktor för KOL som gammal? Allergi i Praxis 2012; 4: 12 – 15.