Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 4 – 2012

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Årets siste utgave av Allergi i Praksis handler om inneklima og forskjellige sider ved inneklimaet i forhold til allergisk sykdom.
No image

Kjæledyr og astmautvikling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kan kjæledyrhold føre til astmautvikling? Spørsmålet har skapt debatt i flere tiår og mange steder ført til primærforebyggende råd om å unngå å ha hund eller katt hjemme, særlig i allergidisponerte familier. Nyere forskning har satt spørsmålstegn ved om dette er korrekt.

No image

Dårlig inneklima i norske skoler

Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 ble det gjennomført tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av ti kommuner fikk krav om forbedringer

No image

Fukt i bygninger – hva koster det?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Fukt i bygninger øker risiko for luftveisinfeksjoner, sykelighet for astma, bronkitt, kronisk bronkitt og irritasjon i luftveiene med ca 50 %.

No image

Maling – fra helseversting til veiviser

Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har over flere år samarbeidet med malingsprodusenten Jotun for å utvikle en tilnærmet helsetrygg maling. Utfallet av prosessen resulterte i malingsserien Sens som er blitt en stor suksess.

No image

Kronisk rhinitt og innemiljø

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kronisk rhinitt er relativt vanlig og kan forårsake kronisk snue, nesetetthet og søvnvansker. Innemiljøet med varierende fuktighet, temperatur, partikler og irritanter kan bidra til sykdomsutvikling.

No image

Passiv røyking og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Resultater fra OLIN-studiene har vist signifikant sammenheng mellom eksponering for passiv røyking hos mor og prevalens av astma ved åtte års alder. Å ha en røykende mor var videre relatert til det å selv begynne å røyke i tenårene.

No image

Pasientens beste venn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kjell Aas’ (88) fremste målsetting med kunnskapsbanken allergiviten.no er å oppfordre folk til å være glad i seg selv og ta vare på sin egen fabelaktige biokjemi med relevant viten. Det er mange som vil savne ham som redaktør og orakel når han nå gir seg.