Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Dårlig inneklima i norske skoler

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 ble det gjennomført tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av ti kommuner fikk krav om forbedringer

Foreløpige tall fra våre tilsyn i 2012 viser samme resultater. Konklusjonen er at norske kommuner ikke gjør nok for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene.

Få kommuner har risikovurdert sitt inneklima eller laget vedlikeholdsplaner for skolebyggene. Arbeidstilsynets erfaring er at det flikkes litt her og der, i stedet for å tenke helhetlig og drive forebyggende vedlikehold.

Bruun C. For dårlig inneklima i norske skoler. Allergi i Praksis 2012; 4: 50 – 56, pdf >