Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Fukt i bygninger – hva koster det?

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Fukt i bygninger øker risiko for luftveisinfeksjoner, sykelighet for astma, bronkitt, kronisk bronkitt og irritasjon i luftveiene med ca 50 %.

Så mange som 50 % av boligene i Norge antas å ha fuktproblemer. Dette tilsvarer et nasjonalt forebyggende potensial på ca 20 % for disse lidelsenedersom alle fuktproblemer i norske boliger kunne unngås eller blir sanert. I tillegg kommer effektene av fuktskader i skoler, barnehager, syke- og pleieinstitusjoner og andre yrkesbygg. Mindre hodepine og trøtthet er assosiert med økt konsentrasjonsevne og produktivitet.

En analyse fra USA viser at boligfukt er årsak til 21 % av astmatilfellene

I en artikkel i siste utgave av Allergi i Praksis tar Jan Vilhelm Bakke for seg en rekke studier som har sett på helsekostnader ved fukt i bygninger.  Åtte reviews/metastudier er vurdert.

Bakke JV. Fukt i bygninger – hva koster det? Allergi i Praksis 2012; 4: 24 – 31, pdf >