Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Kjæledyr og astmautvikling

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kan kjæledyrhold føre til astmautvikling? Spørsmålet har skapt debatt i flere tiår og mange steder ført til primærforebyggende råd om å unngå å ha hund eller katt hjemme, særlig i allergidisponerte familier. Nyere forskning har satt spørsmålstegn ved om dette er korrekt.

En nylig publisert studie basert på data fra omtrent 20 000 europeiske barn fulgt fra fødsel til skolealder, fant verken økt eller redusert risiko for astma eller allergisk rhinitt ved kjæledyrhold hjemme. Konklusjonen var en anbefaling om at husdyrhold ikke skal inngå i primærforebyggende råd i forhold til astma og allergisk rhinitt. 

Carlsen KCL, Carlsen KH. Kjæledyr og astmautvikling. Allergi i Praksis 2012; 4: 12 – 15, pdf >