Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Kronisk rhinitt og innemiljø

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Kronisk rhinitt er relativt vanlig og kan forårsake kronisk snue, nesetetthet og søvnvansker. Innemiljøet med varierende fuktighet, temperatur, partikler og irritanter kan bidra til sykdomsutvikling.

Sykdomskontroll krever at både pasient og behandlende lege har god innsikt i sykdommen og at den medisinske behandlingen er kontinuerlig og langvarig, skriver Johan Hallgren i siste utgave av Allergi i Praksis.

Hellgren J. Kronisk rinit och innemiljö. Alelrgi i Praxis 2012; 4: 6 - 11