Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Maling – fra helseversting til veiviser

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har over flere år samarbeidet med malingsprodusenten Jotun for å utvikle en tilnærmet helsetrygg maling. Utfallet av prosessen resulterte i malingsserien Sens som er blitt en stor suksess.

NAAF definerte samtidig et strengt og detaljert kriteriesett for maling for å redusere helserisiko. Nylig har også en annen malingsprodusent lansert en ny maling som også tilfredsstiller NAAFs kriterier.

I en artikkel i siste utgave av Allergi i Praksis beskrives det faglige utviklingsarbeidet som ledet frem til Jotun Sens og kriteriene som ligger bak. Artikkelen beskriver også vanlige helseproblemer ved bruk av innendørs maling og påpeker svakheter med dagens reguleringer av produkter og byggevarer som ikke er med å drive utviklingen i en helsetrygg retning.

Endregard. G, Hart K, Levy F. Maling – fra helseversting til veiviser. Allergi i Praksis 2012; 4: 42–48, pdf >