Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 2013

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 4 - 2013

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn og oftest en livslang sykdom. Dette har konsekvenser for den enkelte pasients liv og har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Årets siste utgave av Allergi i Praksis tar opp barneastma og risikofaktorer for barneastma basert på svenske og norske forskningsprosjekter.
No image

Allergi i Praksis 3 - 2013

Dato publisert: Sist oppdatert:
Globalisering og internasjonal handel har brakt med seg nye matvaner og allergener som er nye for befolkningen i vår del av verden, og listen over rapporterte stoffer som kan utløse allergiske reaksjoner er blitt stadig lengre. Dette nummeret av Allergi i Praksis tar for seg nye matallergener samt utredning og behandling av alvorlige allergiske reaksjoner på mat.
No image

Allergi i Praksis 2 - 2013

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kols har lenge vært oppfattet som en sykdom det ikke finnes behandling mot. Siste tiårs forskning har endret mye på dette synet. Spesielt har rehabilitering og vektlegging av ikke-farmakologisk terapi, som trening, fått økende betydning.
No image

Allergi i Praksis 1 - 2013

Dato publisert: Sist oppdatert:
Immonuglobulin E har siden oppdagelsen på 1960-tallet hatt stor betydning for forståelsen av allergiske sykdommer, allergiforskningen og utviklingen av nye behandlingsmetoder. Allergi i Praksis har denne gang viet et helt temanummer til IgE.