Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 1 - 2013

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Immonuglobulin E har siden oppdagelsen på 1960-tallet hatt stor betydning for forståelsen av allergiske sykdommer, allergiforskningen og utviklingen av nye behandlingsmetoder. Allergi i Praksis har denne gang viet et helt temanummer til IgE.
No image

IgEs historie og betydning

Dato publisert: Sist oppdatert:
Oppdagelsen av IgE har vært grunnlaget for så og si all klinisk allergiforskning, diagnostikk og til en viss grad også behandling av allergiske sykdommer.
No image

IgE som tidlig markør for framtidig astma- og allergiutvikling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Tidlig utvikling av spesifikt IgE, og særlig mot inhalasjonsallergen, er vist å være en markør for framtidig astma- og allergisykdom.

No image

Molekylær allergologi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Molekylær allergologi gjør det mulig å kvantifisere IgE- och IgG-antistoffer mot de enkelte allergene proteinkomponenter på molekylært nivå. Slik komponenttesting benyttes stadig oftere i diagnostiseringen av allergiske sykdommer, særlig hva angår matalllergi.
No image

CD-sens

Dato publisert: Sist oppdatert:
CD-sens er en laboratorietest som benyttes som et mål på de basofile cellenes følsomhet for allergener og angir hvor mye allergen som skal til for å aktivere de basofile cellene.
No image

Anti-IgE-behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:
Anti-IgE-behandling er et behandlingsprinsipp som benyttes ved alvorlig allergisk astma der man ikke oppnår tilfredsstillende kontroll med inhalasjonsbehandling med eller uten anti-leukotrien behandling.
No image

Styrd av nyfikenhet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Gunnar Johansson tituleres professor emeritus, men er bare sånn passe begeistret for ordet emeritus. Det holder lenge med professor. Han jobber fortsatt mye og har mange jern i ilden på Karolinska institutet. I offisielle sammenhenger bruker han å presentere seg som SGO Johansson.