Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

CD-sens

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
CD-sens er en laboratorietest som benyttes som et mål på de basofile cellenes følsomhet for allergener og angir hvor mye allergen som skal til for å aktivere de basofile cellene.

De basofile granulocyttene i blodet har spesifikke Fc-reseptorer på celleveggen som binder seg til IgE. Jo mindre allergen som behøves, desto mer følsom er en persons basofiler for allergenet, og risikoen større for at pasienten kommer til å reagere med kliniske symptom ved kontakt med allergenet.

Gjennom en enkel blodprøve har CD-sens vist å være en rimelig og ufarlig metode for bestemmelse av allergen følsomhet. Analysen stemmer godt overens med resultater fra andre mer tradisjonelle metoder som måling av IgE-antistoffer, hudprikktest og provokasjoner, og er så langt den eneste reproduserbare metoden for objektivt å måle effekten av behandling rettet direkte mot IgE-sensibilisering. Analysen utføres i dag ved Karolinska Universitetssjukhuset. Anna Nopp beskriver metoden i siste utgave av Allergi i Praksis.

Nopp A. Basofilaktiveringstestet CD-sens - den allergiska patienten i ett provrör. Allergi i Praxis 2013; 1: 30-34, pdf >.