Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

IgE som tidlig markør for framtidig astma- og allergiutvikling

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tidlig utvikling av spesifikt IgE, og særlig mot inhalasjonsallergen, er vist å være en markør for framtidig astma- og allergisykdom.

Allergisk sensibilisering er en av de faktorene som bestemmer langtidsforløpet for astma hos barn. Studier har imidlertid vist at det er vanskelig å si noe om langtidsforløpet for det enkelte barnet. Göran Wennergren og Leif Bjermer gir en oversikt over studier som har sett på IgE som en markør for astma- og allergiutvikling hos barn.

Bjermer L, Wennergren G. IgE som tidig markör för framtida astma- og allergiutveckling. Allergi i Praxis 2013; 1: 20-21, pdf >