Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

IgEs historie og betydning

No image

Foto: xolair.com

Dato publisert: Sist oppdatert:
Oppdagelsen av IgE har vært grunnlaget for så og si all klinisk allergiforskning, diagnostikk og til en viss grad også behandling av allergiske sykdommer.

I en historisk oversikt forteller Sten Dreborg personlig om IgEs betydning og om skandinaviske forskeres innsats innen allergiforskningen siste førti år. Forskningsresultater som har lagt grunnlag for in vitro bestemmelse av IgE og videre gjort det mulig å definere enkeltallergen og allergenkomponenter.

Atopisk sensibilisering og IgE-allergeninteraksjon er fortsatt eneste veldefinerte mekanisme for allergisk sykdom.

Dreborg S. IgE:s historia och betydelse. Allergi i Praxis 2013; 1: 6-14, pdf >.

Vedlegg: Diagnostiska tests egenskaper, pdf >