Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Molekylær allergologi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Molekylær allergologi gjør det mulig å kvantifisere IgE- och IgG-antistoffer mot de enkelte allergene proteinkomponenter på molekylært nivå. Slik komponenttesting benyttes stadig oftere i diagnostiseringen av allergiske sykdommer, særlig hva angår matalllergi.

I siste utgave av Allergi i Praksis tar Magnus Borres for seg ny kunnskap om allergenkomponentenes betydning innen diagnostikk av allergi mot melk, soya, hasselnøtt og peanøtt. Artikkelen omhandler også analyse av pelsdyrsallergi samt fremtidsperspektiv hva angår bruken av allergenkomponenter.

Borres M. Molekylär allergologi – vad har hänt under de senaste två åren? Allergi i Praxis 2013; 1: 22 - 28. pdf >