Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kan mangel på D-vitamin påvirke sykdomsforløpet ved kols?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
D-vitaminmangel er ikke uvanlig hos kolspasienter, og lavt innhold av D-vitamin synes å kunne ha sammenheng med redusert lungefunksjon også hos friske.

D-vitamin har anti-inflammatoriske egenskaper og studier har vist at normal D-vitaminstatus beskytter mot luftveisinfeksjoner. Likevel mangler data fra prospektive intervensjonsforsøk for å avgjøre om lavt D-vitaminnivå er en konsekvens av kolssykdommen eller har en uavhegnig effekt på selve sykdomsutviklingen. Det skriver Louise Persson i siste utgave av Allergi i Paksis.

Persson L. Kan D-vitaminbrist påverka sjukdomsförlopp hos patienter med KOL? Allergi i Praxis 2013; 2: 18–24, pdf >