Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Trening ved kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tungpustenhet begrenser aktivitetsnivået hos kolspasienter. I neste omgang går dette ut over muskelkraft i skjelettmuskulatur og hjertefunksjon. Lungerehabilitering vil kunne øke toleransen for anstrengelse, bedre symptomene og den helserelaterte livskvaliteten.

Sigurd Steinshamn tar for seg ulike treningsopplegg for pasienter med kols. Styrke og utholdenhetstrening gir store effekter. Enten man bruker intervall- eller kontinuerlig trening, kan man registrere store forbedringer i maksimalt arbeid, fysisk kapasitet og hjertefunksjon. Trening av mindre muskelgrupper også ha stor effekt. Selv om mange kolspasienter vil ha stor nytte av veiledet trening, bør det viktigste budskapet være at en hver aktivitet er bra, slik som den dalige spaerturen, skriver Sigurd Steinshamn i siste utgave av Allergi i Praksis.

Steinshamn S. Trening ved kols. Allergi i Praksis 2013; 2: 14–17, pdf >.