Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Tverrfaglig lungerehabilitering

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Lungerehabilitering for kolspasienter er et anerkjent og veldokumentert tiltak spesielt i poliklinisk sammenheng. Resultater fra en studie med et fire ukers rehabiliteringsprogram i institusjon viser at fysisk utholdenhet og helserelatert livskvalitet bedres og depresjon reduseres

Utfordringen vil være å vedlikeholde den positive effekten på lang sikt, da det meste av den positive effekten var borte ved undersøkelse seks måneder etter utskrivelse.

Ett av flere tiltak kan være å innlemme lungerehabilitering i en integrert behandlingsplan for kolspasienter. I en slik plan kan vedlikehold av rehabiliteringseffekt optimaliseres gjennom samarbeid, kommunikasjon og koordinering mellom helseprofesjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten, pasientene selv og deres pårørende, skriver Ola Bratås i siste utgave av Allergi i Praksis.

Bratås. O. Tverrfaglig lungerehabilitering – effekter på kort og lang sikt. Allergi i Praksis 2013; 2: 6–12, pdf >.