Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Allergi i Praksis 3 - 2013

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:

Globalisering og internasjonal handel har brakt med seg nye matvaner og allergener som er nye for befolkningen i vår del av verden, og listen over rapporterte stoffer som kan utløse allergiske reaksjoner er blitt stadig lengre.

No image

Nye matallergener

Dato publisert: Sist oppdatert:

Flere nye allergier skyldes matvarer som er nye for befolkningen fordi de er brakt inn fra andre land og verdensdeler på grunn av internasjonal handel, slik som peanøtt og kiwifrukt.

No image

Behandling av alvorlig matallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Alvorlig matallergi kan være en vanskelig, men skjult funksjonsnedsettelse. Per i dag finnes ingen tester som kan forutsi hvem som har risiko for å utvikle alvorlige reaksjoner på mat. Nivåene av IgE-antistoffer i blodet, eller størrelsen på utslag av hudprikktester kan aldri si noe om hvordan man kommer til å reagere.

No image

Sammenheng mellom kjøttallergi og flåttbitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Sverige er det i løpet av de siste årene rapportert om stadig flere tilfeller av kjøttallergi, og ved Södersjukhuset i Stockholm har man vist hvordan det er en sammenheng mellom flåttbitt og utvikling av kjøttallergi.

No image

Alvorlig peanøttallergi avtar med økende alder

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ved å måle spesifikke IgE-antistoffer mot isolerte peanøttallergener i serum hos personer sensibilisert mot peanøtt, såkalte komponenter, kan man skille mellom alvorlig peanøttallergi og mindre alvorlige kryssreaksjoner på grunn av primær pollenallergi.

No image

Ikke-IgE-medierte reaksjoner på mat

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ikke-IgE-mediert matallergi er uvanlig, men mye tyder på at forekomsten har økt de siste tiårene.