Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Behandling av alvorlig matallergi

No image

Foto: Alk Albello

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Alvorlig matallergi kan være en vanskelig, men skjult funksjonsnedsettelse. Per i dag finnes ingen tester som kan forutsi hvem som har risiko for å utvikle alvorlige reaksjoner på mat. Nivåene av IgE-antistoffer i blodet, eller størrelsen på utslag av hudprikktester kan aldri si noe om hvordan man kommer til å reagere.

Tidligere allergiske reaksjoner kan si noe om alvorlighetsgraden, men er først og fremst et viktig grunnlag for å avgjøre hvorvidt pasienten skal utstyres med adrenalinpenn. Det er viktig at ansvarlige lege foretar en slik risikovurdering. Adrenalinpenn bør kun skrives ut til pasienter som tidligere har hatt anafylaksi, Det er også viktig at legen gir grundig opplæring i bruken. En ny studie viser at det å alltid behøve å ha med seg adrenalinsprøyte, er forbundet med stress og dårlig livskvalitet, skriver Caroline Nilsson i siste utgave av fagbladet Allergi i Praxis.

Nilsson C. Behandling av allvarlig matallergi. Allergi i Praxis 2013; nr. 3: 22 - 26, pdf >