Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Ikke-IgE-medierte reaksjoner på mat

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Ikke-IgE-mediert matallergi er uvanlig, men mye tyder på at forekomsten har økt de siste tiårene.

Ikke-IgE-mediert matallergi forekommer oftest hos små barn. Det rammer tarmslimhinnen og fører ofte til alvorlige symptom som gjentatt oppkast og diaré med blodholdig avføring. Den vanligste årsaken er at barnet ikke tåler melk, soya, kylling, fisk og ris. Symptomer kan opptre selv hos små barn som kun får brystmelk, men kommer oftest når barnet begynner med fast føde som tillegg. Eliminasjon av maten som forårsaker reaksjonen, enten hos den ammende moren eller hos barnet, fører til fullstending remisjon. De fleste barna blir friske ved 3–5 års alder. Sigurður Kristjánsson tar for seg tema i siste utgave av fagbladet, Allergi i Praksis.

Kristjánsson S. Icke IgE-medierat födoämnesallergi. Allergi i Praxis 2013; 3: 18-21, pdf >