Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Nye matallergener

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Flere nye allergier skyldes matvarer som er nye for befolkningen fordi de er brakt inn fra andre land og verdensdeler på grunn av internasjonal handel, slik som peanøtt og kiwifrukt.

 Såkalte nye matallergier kan oppstå som følge av at nye matvarer kryssreagerer med allerede kjente og vanlige allergener, eller fordi nye matvarer inneholder både kryssreagerende komponenter og komponenter som er mer eller mindre «private» for den nye matvaren.

I siste utgave av Allergi i Praksis tar Martinus Løvik for seg mange sider og utfordringer ved nye matallergener, og også genmodifisert mat, GMO. Både helsevesenet og de nasjonale matsikkerhetsorganene har behov for et overvåkningssystem som kan fange opp nye allergier som følge av nye matvarer og matrender. Det norske nasjonale Matallergiregisteret har vist seg verdifullt i denne sammenheng.

Løvik M. Nye matallergener. Allergi i Praksis 2013; 3: 6-12, pdf >