Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Sammenheng mellom kjøttallergi og flåttbitt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I Sverige er det i løpet av de siste årene rapportert om stadig flere tilfeller av kjøttallergi, og ved Södersjukhuset i Stockholm har man vist hvordan det er en sammenheng mellom flåttbitt og utvikling av kjøttallergi.

Flåttbitt kan føre til sensibilisering mot karbohydratet α-Gal, som finnes hos alle pattedyr utenom mennesker, og er påvist i mage-tarm-kanalen hos skogsflått.

Dersom kroppen først har utviklet antistoffer mot karbohydratet, kan dette gi alvorlige allregiske eaksjoner ved senere inntak av rødt kjøtt. Som regel kommer de allergiske reaksjonen flere timer etter inntak av kjøttet.

I siste utgave av Allergi i Praksis skriver Maria Starkhammar og kolleger ved Södersjukhuset i Stockholm om koplingen mellom IgE mot α-Gal, kjøttallergi og flåttbitt. Forskerne mener det er sannsynlig at stadig flere vil risikere å utvikle allergi mot rødt kjøtt på grunn av flåttbitt. Dette fordi flåtten i Sverige øker i utbredelse som følge av stadig flere stammer med rådyr og gnagere som er vertskap for flåtten.

Starkhammar M. van Hage M. Fästingbett kan leda till utveckling av köttallergi. Allergi i Praxis 2013; 3: 14-17, pdf >