Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Allergi i Praksis 4 - 2013

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn og oftest en livslang sykdom. Dette har konsekvenser for den enkelte pasients liv og har store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

No image

Alvorlig astma hos skolebarn

Dato publisert: Sist oppdatert:

De fleste barn med astma oppnår god sykdomskontroll, men om lag 5% av alle barn med astma har dårlig astmakontroll tross omfattende behandlingsinnsats.

No image

Tidlig bruk av paracetamol og risiko for atopisk sykdom

Dato publisert: Sist oppdatert:

Tidlig bruk av paracetamol er kanskje det medikamentet som hyppigst settes i sammenheng med astma- og allergiutvikling.

No image

Fisk beskytter mot utvikling av astma, mens antibiotika er en risikofaktor

Dato publisert: Sist oppdatert:

Fiskens innhold synes å ha en immunmodulerende effekter som påvirker immunforsvaret i ikke-allergisk retning. Mye tyder på at innhold omega-3 fettsyrer står for en del av denne effekten, men også innhold av D-vitamin kan bidra.

No image

Bronkial hyperrreaktivitet i miljø- og barneastmastudien

Dato publisert: Sist oppdatert:

Bronkial hyperreaktivitet (BHR) er et vanlig fenomen ved astma, men forekommer også hos personer uten astma. I den norske miljø- og barneastmastudien har man sett på hvorvidt BHR kan forutsi risikoen for senere utvikling av astma. Resultatene viser blant annet at sannsynlighetene for senere astma øker med økt alvorlighetsgrad av BHR.

No image

Behandling av akutt bronkiolitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Akutt bronkiolitt rammer 10 til 20 % av alle barn og er trolig den hyppigste årsaken til akutt sykehusinnleggelse blant spedbarn. En studie fra Ullevål universitetssykehus som har sett på effekten av ulike behandlingsregimer ved akutt bronkiolitt hos små barn, fant at behandling med adrenalin ikke ga bedre effekt enn behandling med saltvann.