Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Alvorlig astma hos skolebarn

No image

Foto: Tore Fjeld

Dato publisert: Sist oppdatert:
De fleste barn med astma oppnår god sykdomskontroll, men om lag 5% av alle barn med astma har dårlig astmakontroll tross omfattende behandlingsinnsats.

Dette er en heterogen pasientgruppe hva angår symptomutløsende faktorer, klinisk presentasjon, påvirket livskvalitet, lungefunksjon og inflammasjon i luftveiene. Problematisk alvorlig astma kan deles i to undergrupper: «vanskelig å behandle astma» og terapiresistent astma.

Jon Konradsen, Björn Nordlund og Gunilla Hedlin ved Karolinska institutet behandler emnet i sin helhet i siste utgave Allergi i Praksis og omtaler hva som karakteriserer alvorlig astma hos barn, diagnostikk og behandling.

Konradsen J, Nordlund B, Hedlin G. Svår astma hos skolbarn. Allergi i Praxis 2013; 4: 6 – 11, pdf >