Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Behandling av akutt bronkiolitt

No image

Foto: Tore Fjeld

Dato publisert: Sist oppdatert:
Akutt bronkiolitt rammer 10 til 20 % av alle barn og er trolig den hyppigste årsaken til akutt sykehusinnleggelse blant spedbarn. En studie fra Ullevål universitetssykehus som har sett på effekten av ulike behandlingsregimer ved akutt bronkiolitt hos små barn, fant at behandling med adrenalin ikke ga bedre effekt enn behandling med saltvann.

Studien har ført til endring av nasjonale retningslinjer for behandling av akutt bronkiolitt hos små barn. De reviderte retningslinjene anbefaler nå en mer restriktiv behandlingspraksis enn tidligere.

Skjerven HO. Behandling av akutt bronkiolitt. Allergi i Praksis 2013; 4: 32-35.