Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Bronkial hyperrreaktivitet i miljø- og barneastmastudien

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Bronkial hyperreaktivitet (BHR) er et vanlig fenomen ved astma, men forekommer også hos personer uten astma. I den norske miljø- og barneastmastudien har man sett på hvorvidt BHR kan forutsi risikoen for senere utvikling av astma. Resultatene viser blant annet at sannsynlighetene for senere astma øker med økt alvorlighetsgrad av BHR.

Riiser A. Bronkial hyperreaktivitet i miljø- og barneastmastudien. Allergi i Praksis 2013; 4: 26-29.