Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Fisk beskytter mot utvikling av astma, mens antibiotika er en risikofaktor

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Fiskens innhold synes å ha en immunmodulerende effekter som påvirker immunforsvaret i ikke-allergisk retning. Mye tyder på at innhold omega-3 fettsyrer står for en del av denne effekten, men også innhold av D-vitamin kan bidra.

Emma Goksör og Göran Wennergren tar i en egen artikkel i siste utgave av Allergi i Praxis for seg sin kohortstudie av”Västra Götalands Barn” der man fant at tidlig introduksjon av fisk beskytter mot astmautvikling fram til skolealder. De nevner flere andre liknende skandinaviske studier og diskuterer hvilke mekanismer som kan ligge bak. De fant også at antibiotikabruk i første leveuke økte risikoen for astma i førskolealder.

Goksör E, Wennergren G. Fisk skyddar mot astma medan tidig antibiotikabehandling är en riskfaktor. Allergi i Praxis 2013: 18 – 22, pdf >