Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Tidlig bruk av paracetamol og risiko for atopisk sykdom

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tidlig bruk av paracetamol er kanskje det medikamentet som hyppigst settes i sammenheng med astma- og allergiutvikling.

Egil Bakkeheim omtaler i siste utgave av Allergi i Praksis følgen av bruk av paracetamol i svangerskapet og i første del av livet.  Han beskriver den økte paracetamolbruken ved feber- og smertetilstander hos barn og hvilke mekanismer som kan ligge bak den økte risikoen for astma- og allergiutvikling med bakgrunn i egen undersøkelse. I mangel på andre alternativer er legemiddelet fortsatt førstevalg som smertestillende medikament for barn, men terskelen for bruk av paracetamol ved feber bør være høy, mener artikkelforfatteren.

Bakkeheim E. Tidlig bruk Tidlig bruk av paracetamol og risiko for atopisk sykdom. Allergi i Praksis 2013; 4: 12-16, pdf >