Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 2014

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 4 - 2014

Dato publisert: Sist oppdatert:
Biomarkører for allergisk sykdom og astma kan være nyttige diagnostiske hjelpemidler for å gi viktig informasjon utviklingstrender, om sykdommenes alvorlighetsgrad og for å styre behandlingen i riktig retning. Dette er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Allergi i Praksis 3 - 2014

Dato publisert: Sist oppdatert:
I takt med at vi eksponeres for stadig flere kjemiske substanser i hverdagen, finnes en risiko for at noen av disse substanser kan trigge eller forårsake sykdommer i luftveiene og føre til utvikling av astma og allergi. Vår kjemiske hverdag er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Allergi i Praksis 2 – 2014

Dato publisert: Sist oppdatert:
Hvis ikke det er høysnue hva kan det da være? Siste utgave av NAAFs fagblad omhandler pollenallergi og ulike nesesymptomer som kan ha andre årsaker en allergi. Effekt og sikkerhet ved allergivaksinasjon som dråper eller i tablettform, er omtalt i en egen artikkel.
No image

Allergi i Praksis 1 – 2014

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det man gjerne kaller vanskelig astma er ikke alltid det samme som en astmasykdom som vanskelig lar seg behandle. Manglende astmakontroll kan også skyldes samtidige symptomer som rhinitt, fedme, psykisk uhelse eller manglende kunnskap hos behandlende lege eller pasient. Astma hos voksne er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.